Utförlig arkivinformation

Handskrift 95. Docent Sten Stenströms arkiv (1911-2011)

Bild. Handskrift 95

Sten Stenström föddes i Filipstad 1911. Han blev med lic. i Uppsala 1937 och arbetade som läkare runt om i världen 1937-1953. 1940 deltog han som läkare i finska vinterkriget, 1945 deltog han i Bernadotteaktionen som läkare.
I Abessinien 1946 intresserade han sig för plastikkirurgi, som han sedan utbildade sig inom på S:t Görans sjukhus fram till 1953. Därefter fortsatte han sin internationella insats vid svenska sjukhuset i Sydkorea och som plastikkirurg i Liberia.

1957 blev han överläkare vid plastikkirurgiska kliniken i Umeå. Han blev docent vid Umeå universitet 1960, där han fortsatte tjänstgöra fram till pensionen 1976. Direkt efter pensionen började han arbeta i Libyen, där han engagerade sig i de leprasjukas svåra situation.
Stenström konstruerade bland annat den s.k. Stenströmbindan för behandling av leprasår och en speciell leprasko. 1980-1985 arbetade han med leprasjuka i Vellore i södra Indien. Efter insatsen i Indien arbetade han med Amity Foundation i Kina för att utveckla lepravården i Kina.
Arkivet efter Sten Stenström innehåller i huvudsak manuskript, korrespondens och särtryck.

Arkivet upprättat av Calle Cedervärn, 2012-05-09