Handskrift 96. Pär Widmans (1937-2000) diabildssamling

Samlingen innehåller färgdiabilder. Fotografierna är tagna under semesterresor i Italien, England, Irland, Frankrike, Österrike, Sovjetunionen och Amerika (Stora Amerikaresan) under 1960- och 1970-talet.

Dessutom ingår också fotografier från Pär Widmans scoutverksamhet, deltagande i läger mm under 1950- och 1960-talet.

Arkivet upprättat av Ingegerd Stenström, 2004-06-03