96: Förteckning över diabildskassetter

Scouting, läger mm. 7 kassettter
Resa till Italien (Rom, Milano) 1969. 4 kassetter
Resa till Ryssland 1971. 3 kassetter
Resa till Österrike 1968. 4 kassetter
Resa till Island.  2 kassetter
Semesterbilder London. 3 kassetter
Resa till England. 2 kassetter
Resa till Irland. 1 kassett
Resa till Frankrike. 1 kassett
Stora Amerikaresan 1970. 7 kassetter