Handskrifter och personarkiv: B

Baggböle nr 1 i Umeå socken: Handskrift 51. Gårdshandlingar rörande Baggböle nr 1 i Umeå socken
Bagge, Jonas Samuel: Handskrift 38. Manuskript efter professor Jonas Samuel Bagge (1803-1870)
Balgård, Gunnar: Handskrift 117. Författaren Gunnar Balgårds arkiv (1938-)
Balgård, Matts: Handskrift 61A. Chefredaktör Matts Balgårds arkiv (1908-1992)
Balgård, Märta: Handskrift 61B. Märta Balgårds arkiv (1911-1992)
Bergenholtz, Axel: Handskrift 104. Professor Axel Bergenholtz arkiv (1930 -2006)
Bergfors, Georg: Handskrift 74. Prosten Georg Bergfors klippsamling (1882-1975)
Bergfors, Gustaf : Handskrift 103. Tandläkare Gustaf Bergfors arkiv (1891-1975)
Berggren, Elfred: Handskrift 140. Författaren Elfred Berggrens arkiv (1900-1932)
Berggren, Lennart: Handskrift 54. Musikdirektör Lennart Berggrens arkiv (1941-)
Berggren, Rut: Handskrift 134. Författaren och dagboksskrivaren, Fil. Dr. Rut Berggrens arkiv (1918-2008)
Bergh Valberg, Bittan: Handskrift 155. Textilkonstnär Bittan Bergh Valbergs arkiv (1926-2003)
Bergling, Ragnar: Handskrift 178. Universitetslektor Ragnar Berglings arkiv (1924-)
Bergling, Roland : Handskrift 108. Överläkaren Roland Berglings arkiv (1937-)
Bergs Juridiska Byrå: Handskrift 11. Bergs Juridiska Byrås arkiv
Bergström, Kerstin: Handskrift 187. Författaren Kerstin Bergströms arkiv (1934-2014)
Bjurberg, Johan Ulrik: Handskrift 47. Kyrkoherde Johan Ulrik Bjurbergs arkiv (1851-1931)
Björklund, Jörgen: Handskrift 147. Docent Jörgen Björklunds arkiv (1940‐2001)
Bohman, Yngve: Handskrift 44. Kyrkoherde Yngve Bohmans klipparkiv (1910-1995)
Borgegård, Lars-Erik : Handskrift 115: Professor Lars-Erik Borgegårds arkiv (1941-2003)
Brännström, Anders : Handskrift 84. Försvarsdirektör Anders Brännströms arkiv (1920-1990)
Brännström, Olaus: Handskrift 4. Handlingar rörande laestadianismen
Burgman, Fredrik : Handskrift 150. Journalisten Fredrik Burgmans arkiv (1924-1989)
Burholm, Annika: Handskrift 195. Kulturskribenten och poeten Annika Burholms arkiv (1939-2014)
Bylund, Erik : Handskrift 113. Professor Erik Bylunds arkiv (1922-2005)
Bæckström, Olof : Handskrift 69. Chefsgeolog Olof Bæckströms arkiv (1887-1937)