Handskrifter och personarkiv: H

Hagendahl, Harald: Handskrift 30. Professor Harald Hagendahls bildsamling (1889-1986)
Hagner, Mats: Handskrift 159. Professor Mats Hagners arkiv (1934-)
Hallström, Astrid : Handskrift 7B. Astrid Hallströms arkiv (1881-1986)
Hallström, August Reinhold : Handskrift 7C. Folkskollärare August Reinhold Hallströms arkiv (1840-1913)
Hallström, Gustaf: Handskrift 7A. Arkeologen Gustaf Hallströms arkiv (1880-1962)
Hallström, Sven: Handskrift 91. Advokat Sven Hallströms arkiv (1883-1957)
Hallströms advokatbyrå: Handskrift 59. Hallströms advokatbyrås arkiv
Hedenvind-Eriksson, Gustav: Handskrift 1. Brev från författaren Gustav Hedenvind-Eriksson (1880-1967)
Hederyd, Olof: Handskrift 118. Författaren Olof Hederyds arkiv (1923 - )
Hellbom, Algot : Handskrift 21. Rektor Algot Hellboms arkiv (1903-1996)
Hellsten, Stig: Handskrift 63. Biskop Stig Hellstens arkiv (1913-1999)
Henrysson, Sten: Handskrift 191. Professor Sten Henryssons arkiv (1921-1998)
Holm, Birgitta: Handskrift 57. Professor Birgitta Holms arkiv (1936 - )
Holmström, Eric: Handskrift 5. Levnadsteckningar Lycksele lappmarkssocken
Hubendick, Bengt : Handskrift 17. Professor Bengt Hubendicks arkiv (1916-2012 )
Humanistiska fakulteten: Handskrift 9. Humanistiska fakultetens fotoarkiv
Hylander, Bengt: Handskrift 182. Ingenjör och fotograf Bengt Hylanders arkiv (1939-2014)
Hylander, Ivar: Handskrift 181. Biskop Ivar Hylanders arkiv (1900-1982)
Hällgren, Anders Gustaf : Handskrift 80. Folkskolläraren Anders Gustaf Hällgrens familjearkiv (1827-1898)
Höijer, Björn-Erik: Handskrift 90. Författaren Björn-Erik Höijers arkiv (1907-1996)
Höijer, Gustaf : Handskrift 73. Kyrkoherde Gustaf Höijers arkiv (1849-1898)