Handskrifter och personarkiv: S

Salomonson, Kurt: Handskrift 156. Författaren Kurt Salomonsons arkiv (1929-)
Salomonsson, Anita: Handskrift 200. Författaren Anita Salomonssons arkiv (1935-)
Samernas folkhögskola: Handskrift 50D. Samernas folkhögskolas arkiv (1942-1967)
Seaberg, Rönnog: Handskrift 175. Författaren Rönnog Seabergs arkiv (1932-2007)
Siklund, Lars-Gunnar: Handskrift 83. Poeten Lars-Gunnar Siklunds arkiv (1938-1995)
Silfvenius, Ulla: Handskrift 101. Ulla Silfvenius, kortkatalog över Runebergslitteratur
Sjödin, Anna: Handskrift 58B. Anna Sjödins arkiv (1895-1974)
Sjödin, Karin: Handskrift 58A. Sekreterare Karin Sjödins arkiv (1921-1997)
Sjödin, Nils-Eric "Nicke": Handskrift 143. Författaren Nils-Eric "Nicke" Sjödins arkiv (1934-2009)
Sjöström, Rolf: Handskrift 110. Universitetslektor Rolf Sjöströms arkiv (1928-)
Sköld, Tryggve: Handskrift 172. Professor Tryggve Skölds arkiv (1922-2012)
Sololovetsk: Ryskt grekisk-ortodoxt kloster i Solovetsk: Handskrift 20. Minnesbok från ett kloster i Solovetsk
Stenström, Sten: Handskrift 95. Docent Sten Stenströms arkiv (1911-2011)
Stiftelsen Vetenskapliga biblioteket i Umeå: Handskrift 6. Stiftelsen Vetenskapliga bibliotekets i Umeå arkiv
Stråby, Kerstin: Handskrift 186. Professor Kerstin Stråbys arkiv (1935-2015)
Sundwall, Gunnar : Handskrift 86. Företagaren och politikern Gunnar Sundwalls arkiv (1924-2007)
Svenska Antikvariatföreningen: Handskrift 211. Svenska Antikvariatföreningens arkiv
Svenska missionssällskapet: Handskrift 50A. Svenska missionssällskapets arkiv (1835-1969)
Svenska skolmuseet: Handskrift 138. Handlingar från Svenska skolmuseet
Svensson, Sven Artur: Handskrift 68. Chefredaktör Sven Artur Svenssons bildarkiv (1910-1982)
Sävar by: Handskrift 87. Fastighetshandlingar rörande Sävar by i Sävar socken 1831-1959
Söderberg, Kjell: Handskrift 163. Kanslichef Kjell Söderbergs arkiv (1923-2011)
Söderwall, Margreta: Handskrift 142. Dramapedagog Margreta Söderwalls arkiv (1912-2009)
Sörlin, Sverker: Handskrift 88. Professor Sverker Sörlins arkiv (1956 - )