Gustaf Hallström

I arkeologen Gustaf Hallströms arkiv på Umeå universitetsbibliotek finns samlat närmare 10.000 fotografier. De flesta av fotografierna är tagna under Hallströms många vetenskapliga expeditioner runt om i norra Skandinavien och Ryssland. Gustaf Hallström var bosatt i Stockholm men hans forskningsresor gick företrädesvis norrut. Syftet med resorna var att studera de nordliga ländernas kultur och förhistoria. Speciellt den samiska kulturen var något som intresserade Gustaf Hallström - som förutom arkeolog även var verksam som folklivsforskare.

Hallströms fotografier från forskningsresorna i början av seklet är idag av stort kulturhistoriskt intresse. Här finns samlat ett unikt fotomaterial - inte minst från den samiska kulturen. Vi vill här lyfta fram några bilder ur hans stora fotosamling och har valt foton från tre av hans forskningsresor. Fotografierna tycker vi visar på hans bredd både som forskare, resenär och fotograf. Texterna till vår lilla fotoutställning är i många fall hämtade ur Hallströms egna fotojournaler och resedagböcker.

Trevlig resa!

Resan 1907

Resa i norra Sverige och Norge för att studera hällristningar, gravar och andra fornfynd.Se resan 1907

Resan 1910

Resa via Riga och Runö till Kolahalvön för att där studera den samiska befolkningen.Se resan 1910

Resan 1926

Resa via Holmön i Västerbotten vidare mot Norra Ishavet för att studera färdsätt och bebyggelse.Se resan 1926