Digitaliserat material ur våra arkiv

Arkiv med digitaliserat innehåll

Afzelius, Pehr von: Handskrift 39. Manuskript och föreläsningsanteckningar efter professor Pehr von Afzelius (1760-1843)
Andersson, Lennart: Handskrift 100. Lennart Anderssons arkiv (1910-2007)
Brännström, Olaus: Handskrift 4. Handlingar rörande laestadianismen
Cornell, Johan Fredrik: Handskrift 24. Vattenbyggnadsingenjör Johan Fredrik Cornells arkiv (1837-1912)
Diverse handlingar : Handskrift 23 Diverse handlingar
Eklund, Johannes: Handskrift 2. Lapsk ordlista efter kyrkoherden Johannes Eklund (1890-1954)
Femöresföreningen för inrättande av barnhem i Lappland: Handskrift 50B. Femöresföreningens arkiv (1864-1931)
Fotografier från Ångermanland (Broman, Henrik och Augusta): Handskrift 26. Fotografier från Ångermanland
Hallström, August Reinhold : Handskrift 7C. Folkskollärare August Reinhold Hallströms arkiv (1840-1913)
Hallström, Gustaf: Handskrift 7A. Arkeologen Gustaf Hallströms arkiv (1880-1962)
Holmström, Eric: Handskrift 5. Levnadsteckningar Lycksele lappmarkssocken
Lapska missionen vänner: Handskrift 50C. Föreningen lapska missionens vänner (1880-1934)
Linder, Johan Albert: Handskrift 40E. Kommissionslantmätare Johan Albert Linders arkiv (1816-1878)
Linder, Johan Anders: Handskrift 40A. Komminister Johan Anders Linders arkiv (1783-1877)
Munthe, Gustaf Lorentz: Handskrift 42. Landshövding Gustaf Lorentz Munthes arkiv (1809-1889)
Nordberg, Erik: Handskrift 25. Kyrkoherde Erik Nordbergs arkiv (1896-1971)
Nordien, Nils: Handskrift 82. Kyrkoherde Nils Nordiens arkiv (1801-1879)
Sololovetsk: Ryskt grekisk-ortodoxt kloster i Solovetsk: Handskrift 20. Minnesbok från ett kloster i Solovetsk
Svenska missionssällskapet: Handskrift 50A. Svenska missionssällskapets arkiv (1835-1969)
Utrikespolitiska institutet: Handskrift 46. Utrikespolitiska institutets kalendarium 1939-1946
Väring, Astrid: Handskrift 62. Författarinnan Astrid Värings arkiv (1892-1978)
Waldenström, Edvard Mauritz : Handskrift 49. Adjunkt Edvard Mauritz Waldenströms arkiv (1827-1897)