Handskrifter och personarkiv: Akademiska forskare

Afzelius, Pehr von: Handskrift 39. Manuskript och föreläsningsanteckningar efter professor Pehr von Afzelius (1760-1843)
Akademiska föreläsningsanteckningar: Handskrift 12. Akademiska föreläsningsanteckningar
Akademiska föreningen i Umeå: Handskrift 19. Akademiska föreningens i Umeå arkiv
Anderzén, Sölve: Handskrift 192. Docent och Komminister Sölve Anderzéns arkiv (1939-2016)
Bagge, Jonas Samuel: Handskrift 38. Manuskript efter professor Jonas Samuel Bagge (1803-1870)
Bergenholtz, Axel: Handskrift 104. Professor Axel Bergenholtz arkiv (1930 -2006)
Berggren, Rut: Handskrift 134. Författaren och dagboksskrivaren, Fil. Dr. Rut Berggrens arkiv (1918-2008)
Bergling, Ragnar: Handskrift 178. Universitetslektor Ragnar Berglings arkiv (1924-)
Björklund, Jörgen: Handskrift 147. Docent Jörgen Björklunds arkiv (1940‐2001)
Borgegård, Lars-Erik : Handskrift 115: Professor Lars-Erik Borgegårds arkiv (1941-2003)
Bylund, Erik : Handskrift 113. Professor Erik Bylunds arkiv (1922-2005)
Bæckström, Olof : Handskrift 69. Chefsgeolog Olof Bæckströms arkiv (1887-1937)
Center för arktisk kulturforskning vid Umeå universitet: Projektarkiv 6. Center för arktisk kulturforskning vid Umeå universitet (1983-1995)
Dahlstedt, Karl-Hampus: Handskrift 70. Professor Karl-Hampus Dahlstedts arkiv (1917-1996)
Diamant, Herman: Handskrift 48. Professor Herman Diamants arkiv (1918-2013 )
Ek, Sverker R: Handskrift 151. Professor Sverker R Eks arkiv (1930-2019)
Ekstedt, Jan: Handskrift 129. Professor Jan Ekstedts arkiv (1931 - 2018)
Elert, Claes-Christian: Handskrift 124. Professor Claes-Christian Elerts arkiv (1923 - 2015)
Eriksson, Tom: Handskrift 168. Professor Tom Ericssons arkiv (1948- )
Etnologiska institutionen, Umeå universitet: Handskrift 10. Etnologiskt arkiv, klippsamling
Fjellström, Phebe: Handskrift 106. Professor Phebe Fjellströms arkiv (1924-2007)
Forsgren, Tuuli: Handskrift 193. Docent Tuuli Forsgrens arkiv (1942-2012)
Forskningsprojekt om barn och livsfrågor: Projektarkiv 14. Forskningsprojekt om barn och livsfrågor
Fries, Ingegerd: Handskrift 133. Översättaren och prästen Ingegerd Fries arkiv (1921-2016)
Fries, Sigurd: Handskrift 132. Professor Sigurd Fries arkiv (1924-2013)
Författarröst och lärobokstradition : Projektarkiv 2. Författarröst och lärobokstradition
Gaunitz, Sven: Handskrift 114. Universitetslektor Sven Gaunitz arkiv (1935-)
Genrup, Kurt: Handskrift 157. Professor Kurt Genrups arkiv (1944-)
Granqvist, Raoul J.: Handskrift 164. Professor Raoul J. Granqvists arkiv (1940-)
Hagner, Mats: Handskrift 159. Professor Mats Hagners arkiv (1934-)
Hallström, Gustaf: Handskrift 7A. Arkeologen Gustaf Hallströms arkiv (1880-1962)
Henrysson, Sten: Handskrift 191. Professor Sten Henryssons arkiv (1921-1998)
Holm, Birgitta: Handskrift 57. Professor Birgitta Holms arkiv (1936 - )
Hubendick, Bengt : Handskrift 17. Professor Bengt Hubendicks arkiv (1916-2012 )
Ivanov, Kristo: Handskrift 162. Professor Kristo Ivanovs arkiv (1937-)
Johan Nordlander-sällskapet : Handskrift 97. Johan Nordlander-sällskapets arkiv
Johansson, Egil: Handskrift 165. Professor Egil Johanssons arkiv (1933-2012)
Kulldorff, Gunnar: Handskrift 179. Professor Gunnar Kulldorffs arkiv (1927-2015)
Kungliga Skytteanska samfundet: Handskrift 66. Kungliga Skytteanska samfundets arkiv
Liljenäs, Ingrid: Handskrift 116. Docent Ingrid Liljenäs arkiv (1939-)
Lindner, Jörg: Handskrift 127. Universitetslektor Jörg Lindners arkiv (1941-)
Luleälvsprojektet: Projektarkiv 13. Luleälvsprojektet
Lundberg, Bengt: Handskrift 121. Docent Bengt Lundbergs arkiv (1941-)
Lundberg, Stig: Handskrift 206. Jägmästare Stig Lundbergs arkiv (1928 – 2020)
Nilsson, Alvar: Handskrift 79. Lektor Alvar Nilssons arkiv (1923-2010)
Nilsson, Bernhard: Handskrift 198. Fil.mag. Bernhard Nilssons arkiv (1922-1991)
Nilsson, Kenneth: Handskrift 205. Universitetslektor Kenneth Nilssons arkiv (1937-2016)
Nordberg, Karin: Handskrift 120. Docent Karin Nordbergs arkiv (1940-)
Nordlander, Johan: Handskrift 32. Läroverksadjunkt Johan Nordlanders arkiv (1853-1934)
Pettersson, Bengt : Handskrift 102. Professor Bengt Petterssons arkiv (1915-2002)
Platen, Magnus von: Handskrift 92. Professor Magnus von Platens arkiv (1920-2002)
Sjöström, Rolf: Handskrift 110. Universitetslektor Rolf Sjöströms arkiv (1928-)
Sköld, Tryggve: Handskrift 172. Professor Tryggve Skölds arkiv (1922-2012)
Stenström, Sten: Handskrift 95. Docent Sten Stenströms arkiv (1911-2011)
Stråby, Kerstin: Handskrift 186. Professor Kerstin Stråbys arkiv (1935-2015)
Sörlin, Sverker: Handskrift 88. Professor Sverker Sörlins arkiv (1956 - )
Taussi Sjöberg, Marja: Handskrift 135. Professor Marja Taussi Sjöbergs arkiv (1943- )
Tedebrand, Lars-Göran: Handskrift 197. Professor Lars Göran Tedebrands arkiv (1939-)
Welander, Lisa: Handskrift 60. Professor Lisa Welanders arkiv (1909 -2001)
Wibe, Sören: Handskrift 152. Politikern och professorn Sören Wibes arkiv (1946-2010)
Wilsson, Lars: Handskrift 188. Docent Lars Wilssons arkiv (1928-2014)
Wold, Svante : Handskrift 141. Professor Svante Wolds arkiv (1941-)
Östergren, Olof: Handskrift 45. Professor Olof Östergrens arkiv (1874-1963)