Handskrifter och personarkiv: Familjearkiv

Balgård, Märta: Handskrift 61B. Märta Balgårds arkiv (1911-1992)
Dahlstedt, Eva: Handskrift 65. Eva Dahlstedts arkiv (1883-1972)
Diverse handlingar : Handskrift 23 Diverse handlingar
Fogelqvist, Alice: Handskrift 112B. Barnträdgårdslärarinnan Alice Fogelqvists arkiv (1884-1970)
Gafvelin, Ernst och Elsa: Handskrift 81. Redaktören Ernst Gafvelins (1882-1927) och folkskollärarinnan Elsa Gafvelins (1887-1969) arkiv
Hallström, Astrid : Handskrift 7B. Astrid Hallströms arkiv (1881-1986)
Hallström, August Reinhold : Handskrift 7C. Folkskollärare August Reinhold Hallströms arkiv (1840-1913)
Hallström, Gustaf: Handskrift 7A. Arkeologen Gustaf Hallströms arkiv (1880-1962)
Hylander, Ivar: Handskrift 181. Biskop Ivar Hylanders arkiv (1900-1982)
Hällgren, Anders Gustaf : Handskrift 80. Folkskolläraren Anders Gustaf Hällgrens familjearkiv (1827-1898)
Kallerdahl, Karin : Handskrift 203. Karin Kallerdahls arkiv (1918-2016)
Lidman, Sara: Handskrift 52. Författarinnan Sara Lidmans arkiv (1923-2004)
Linder, Albert: Handskrift 40J. Styrmannen Albert Linders arkiv (1849-1877)
Linder, Britta Maria: Handskrift 40B. Britta Maria Linders arkiv (1746-1809)
Linder, Fredrica Christina: Handskrift 40D. Fredrica Christina Linders arkiv (1787-1840)
Linder, Fredrica Göthilda och Sophia Johanna: Handskrift 40H. Fredrica Göthilda (1823-1859) och Sophia Johanna (1826-1871) Linders arkiv
Linder, Herlog: Handskrift 40G. Herlog Linders arkiv (1820-1837)
Linder, Herlog Robert: Handskrift 40M. Lantmätaren Herlog Robert Linders arkiv (1843-1916)
Linder, Johan Albert: Handskrift 40E. Kommissionslantmätare Johan Albert Linders arkiv (1816-1878)
Linder, Johan Anders: Handskrift 40A. Komminister Johan Anders Linders arkiv (1783-1877)
Linder, Johan Erik : Handskrift 40I. Lantmätaren Johan Erik Linders arkiv (1847-1912)
Linder, Nils Hadar Ossian: Handskrift 40K. Sjökaptenen Nils Hadar Ossian Linders arkiv (1853-1899)
Linder, Susanna Charlotta : Handskrift 40C. Susanna Charlotta Linders arkiv (1792-1812)
Linder, Theodor: Handskrift 40F. Docent Theodor Linders arkiv (1818-1854)
Linder, Theodor: Handskrift 40L. Kapten Theodor Linders arkiv (1856-1909)
Ringborg, Edward: Handskrift 112D. Grosshandlare Edward Ringborgs arkiv (1857-1929)
Ringborg, Helen "Nellie": Handskrift 112E. Helen "Nellie" Ringborgs arkiv (1860-1945)
Sjödin, Anna: Handskrift 58B. Anna Sjödins arkiv (1895-1974)
Sjödin, Karin: Handskrift 58A. Sekreterare Karin Sjödins arkiv (1921-1997)
Victorin, Hallgärd: Handskrift 112A. Musikdirektör Hallgärd Victorins arkiv (1912-2005)
Victorin, Rolf: Handskrift 112F. Direktör Rolf Victorins arkiv (1907-1995)
Waldenström, Edvard Mauritz : Handskrift 49. Adjunkt Edvard Mauritz Waldenströms arkiv (1827-1897)