Handskrifter och personarkiv: Författare

Axelsson, Alf W: Handskrift 125. Lektor Alf W Axelsons arkiv (1925-2007 )
Balgård, Gunnar: Handskrift 117. Författaren Gunnar Balgårds arkiv (1938-)
Berggren, Elfred: Handskrift 140. Författaren Elfred Berggrens arkiv (1900-1932)
Berggren, Rut: Handskrift 134. Författaren och dagboksskrivaren, Fil. Dr. Rut Berggrens arkiv (1918-2008)
Bergström, Kerstin: Handskrift 187. Författaren Kerstin Bergströms arkiv (1934-2014)
Burholm, Annika: Handskrift 195. Kulturskribenten och poeten Annika Burholms arkiv (1939-2014)
Cedering, Siv: Handskrift 169. Författaren och konstnären Siv Cederings arkiv (1939-2007)
Diverse handlingar : Handskrift 23 Diverse handlingar
Ekerwald, Carl-Göran: Handskrift 177. Författaren Carl-Göran Ekerwalds arkiv (1923-)
Enmark, Loka: Handskrift 167. Författaren Loka Enmarks arkiv (1931-2012)
Eriksson, Jon Erik: Handskrift 89. Jon Erik Erikssons arkiv (1873-1947)
Erkner, Gunnar: Handskrift 183. Konstnären och författaren Gunnar Erkners arkiv (1929-2013)
Flemming, Erland: Handskrift 27. Författaren Erland Flemmings arkiv (1928-2013)
Fogelqvist, Torsten : Handskrift 112C. Författaren och publicisten Torsten Fogelqvists arkiv (1880-1941)
Författarröst och lärobokstradition : Projektarkiv 2. Författarröst och lärobokstradition
Grundström, Helmer: Handskrift 56. Författaren Helmer Grundströms arkiv (1904-1986)
Hedenvind-Eriksson, Gustav: Handskrift 1. Brev från författaren Gustav Hedenvind-Eriksson (1880-1967)
Hederyd, Olof: Handskrift 118. Författaren Olof Hederyds arkiv (1923 - )
Höijer, Björn-Erik: Handskrift 90. Författaren Björn-Erik Höijers arkiv (1907-1996)
Isaksson, Folke: Handskrift 111. Författaren Folke Isakssons arkiv (1927-2013)
Johansson, Bo: Handskrift 170. Författaren Bo Johanssons arkiv (1925-2017)
Jonsson, Thorsten (Erixon, Per-Olof): Handskrift 75. Författaren Thorsten Jonssons arkiv (1910-1950) Forskningsmaterial samlat av Per-Olof Erixon
Karlsson, Sigvard : Handskrift 72. Författaren Sigvard Karlssons arkiv (1926-2005)
Larsson, Henning: Handskrift 202. Stationsmästare Henning Larssons arkiv (1916-2008)
Lidman, Sara: Handskrift 52. Författarinnan Sara Lidmans arkiv (1923-2004)
Linder, Fredrica Christina: Handskrift 40D. Fredrica Christina Linders arkiv (1787-1840)
Lindgren, Torgny: Handskrift 144. Författaren Torgny Lindgrens arkiv (1938-2017)
Lundholm, Kjell: Handskrift 146. Landsantikvarien och författaren Kjell Lundholms arkiv (1938-)
Löwenhjelm, Harriet (Nitz-Karlsson, Doris): Handskrift 148. Forskningsmaterial kring poeten och konstnären Harriet Löwenhjelm (1887-1918) samlade av Doris Nitz-Karlsson
Molin, Pelle: Handskrift 76. Författaren och konstnären Pelle Molins arkiv (1864-1896)
Nilsson, Tore: Handskrift 166. Riksdagsmannen och författaren Tore Nilssons arkiv (1919-1998)
Nordenfors, Otto: Handskrift 189. Författaren och juristen Otto Nordenfors arkiv (1898-1974)
Nordh, Bernhard: Handskrift 184. Författaren Bernhard Nordhs arkiv (1900-1972)
Platen, Magnus von: Handskrift 92. Professor Magnus von Platens arkiv (1920-2002)
Salomonson, Kurt: Handskrift 156. Författaren Kurt Salomonsons arkiv (1929-)
Salomonsson, Anita: Handskrift 200. Författaren Anita Salomonssons arkiv (1935-)
Seaberg, Rönnog: Handskrift 175. Författaren Rönnog Seabergs arkiv (1932-2007)
Siklund, Lars-Gunnar: Handskrift 83. Poeten Lars-Gunnar Siklunds arkiv (1938-1995)
Silfvenius, Ulla: Handskrift 101. Ulla Silfvenius, kortkatalog över Runebergslitteratur
Sjödin, Nils-Eric "Nicke": Handskrift 143. Författaren Nils-Eric "Nicke" Sjödins arkiv (1934-2009)
Tingbrand, Per: Handskrift 122. Advokat Per Tingbrands arkiv (1937-)
Väring, Astrid: Handskrift 62. Författarinnan Astrid Värings arkiv (1892-1978)
Wilsson, Lars: Handskrift 188. Docent Lars Wilssons arkiv (1928-2014)
Åslund, Frida: Handskrift 41. Författarinnan Frida Åslunds arkiv (1879-1937)
Örngrim, Frithjof : Handskrift 93. Författaren Frithjof Örngrims arkiv (1907-1972)
Örngrim, Karl : Handskrift 94. Redaktören och författaren Karl Örngrims arkiv (1908-2000)