Handskrifter och personarkiv: Konstnärer

Bergh Valberg, Bittan: Handskrift 155. Textilkonstnär Bittan Bergh Valbergs arkiv (1926-2003)
Cedering, Siv: Handskrift 169. Författaren och konstnären Siv Cederings arkiv (1939-2007)
Christoffersson, Thor: Handskrift 18. Konstnären Thor Christofferssons arkiv (1929- )
Dahlstedt, Helge: Handskrift 29. Överläkare Helge Dahlstedts arkiv (1885-1963)
Ekström, John: Handskrift 123. Teckningslärare John Ekströms arkiv (1858-1924)
Engström, Leander: Handskrift 136. Konstnären Leander Engströms (1886-1927) familjearkiv
Erkner, Gunnar: Handskrift 183. Konstnären och författaren Gunnar Erkners arkiv (1929-2013)
Frisén, Vera: Handskrift 139. Konstnären Vera Friséns arkiv (1910-1990)
Linden, Helge: Handskrift 190. Konstnären Helge Lindens arkiv (1897-1961)
Linder, Johan Albert: Handskrift 40E. Kommissionslantmätare Johan Albert Linders arkiv (1816-1878)
Linder, Johan Anders: Handskrift 40A. Komminister Johan Anders Linders arkiv (1783-1877)
Löwenhjelm, Harriet (Nitz-Karlsson, Doris): Handskrift 148. Forskningsmaterial kring poeten och konstnären Harriet Löwenhjelm (1887-1918) samlade av Doris Nitz-Karlsson
Molin, Pelle: Handskrift 76. Författaren och konstnären Pelle Molins arkiv (1864-1896)
Nordström, Folke: Handskrift 185. Professor Folke Nordströms arkiv (1920-1997)
Nyberg XII, Malte: Handskrift 180. Konstnären Malte Nyberg XII:s arkiv (1929-2013)
Osslund, Helmer : Handskrift 55. Konstnären Helmer Osslunds arkiv (1866-1938)
Portin, Karl Edvard (Charles): Handskrift 99. Konstnären Charles Portins arkiv (1889-1980)