Handskrifter och personarkiv: Skolor och pedagogik