Avskrifter

Avskriftssamlingen är en samling bestående av kopior ur andra arkiv.

Nummersortera i stigande ordning Avskrift
144 Umeå stads nödhjälpskommitté
143 Diplomatarium Norrlandicum (L69:59)
142 Handelsräkningen 1964
141 Magica incantatrix
140 Aktuellt och Landet runt, filminslag från UmUB 1968
139 Karta över Kyrkobordet nr 1-3, Umeå socken, Västerbottens län
138 Medicinalstyrelsen. Generaldirektören Hellströms Norrlandsundersökning 1929
137 Per Engdahls och Nysvenska rörelsens arkiv
136 Kammarkollegiets arkiv
135 Historiska källor rörande samer
134 Handlingar rörande expeditionen till Arkangelsk 1701
133 Tegs byarkiv
132 Den nordsvenska timmerdrivningsterminologin - innovationer och termspridning
131 Sandåkerns Sportklubb
130 PM av Carl-Ivar Ståhle ang Johannes Bureus´ handskrifter i samlingen Fa på Kungliga biblioteket i Stockholm.
129 Register till Leonard Bygdéns Hernösands stifts herdaminne
128 Svenska församlingens i Paris arkiv
127 Piteå stad. Rådhusrättens och magistratens arkiv
126 Umeå Lazarett och Kurhus
125 Register till landshövdingarnas skrivelser till Kungl. Majt.
124 Skellefteå sockens arkiv
123 Skellefteå landsförsamlings kyrkoarkiv
122 Sävar distrikts länsmans-landsfiskalsarkiv
121 Lycksele tingslags häradsrätts arkiv. Urval av handlingar rörande lappskatteland
120 Umeå stad. Rådhusrätten och Magistratens arkiv
119 Krigshandlingar 1808-1809
118 Förste provinsialläkarens i Västernorrlands arkiv
117 Arvidsjaurs tingslags häradsrätts arkiv. Urval av handlingar rörande lappskatteland
116 Kustbana genom Västerbottens län
115 Skellefteå fattiggårdskommittés handlingar 1894 - 1898

Sidor