1812 års uppfostringskommitté: Uppgifter från Konsistorierna

Stift: Uppsala, Linköping, Skara, Strängnäs, Västerås, Lund, Växjö, Göteborg, Kalmar, Karlstad, Härnösand & Visby.

(Kopior av original i RA;Kommitténs arkiv. E II b:1-6.

Nummer: 
84