Acta angående trolldomsväsendet i Rättvik 1670 - 1671

Samlade av prosten i Rättvik Gustavus Elvius (1618 - 1693). Papperskopia av original i Västerås stifts- och landsbibliotek Fol ca 19.

Nummer: 
33