Bergström, Karl, landshövding (1858-1937): Brev från FD Paul Hellström

Mikrofilm från Uppsala universitetsbibliotek.

Nummer: 
80