The Book of Jalãl and Jamãl

Boken om Jalãl och Jamãl är ett kärlekspoem med sufiska undertoner av Amin ul-din Muhammad Nazlãbãdi Bayhaqi Sabzavãri känd under pseudonymen Amin år 818 A. H./1415-6 A.D.
Digital kopia av original i Uppsala universitetsbibliotek.

Nummer: 
113
Digital kopia finns: 
Ja