Brev från Johan Anders Linder till förste exp. secr. L A Ekman Stockholm ang manuskript till Lappmarksbeskrivningen

Kopia av original i K B L 19:1a.

Nummer: 
87