Brev från landskansliet i Västerbottens län (med bilagor) till stiftsamtmannen i Trondheim 1734, 1735, 1745, 1752, 1753 och 1783

Med innehållsförteckning. Kopia av original ingående i Trondheims stifts och amts arkiv Fa 16 Brev fra svenske instanser 1726 - 1810, Umeå landskanselli 1733 - 1783 (Statsarkivet i Trondheim).

Nummer: 
42