Bygdén, Leonard: Koncept till reseberättelse, Jämtland 1882

Koncept till reseberättelse över en av Leonard Bygdén i egenskap av Sederholmsk stipendiat företagen studieresa till Jämtland sommaren 1882 för undersökning av kyrkoarkiven. Fotokopia av original i Uppsala universitetsbiblioteks handskriftssamling.

Nummer: 
58