Dahlbäck, Sigurd, Förteckning över föremål inköpta på Holmön 1915

Fotokopia av original i Nordiska museet, Inventarieförteckning nr 123952-124163.

Nummer: 
67