Dahlstedt, Karl-Hampus: Förslag till namn på sex gator i Umeå universitetsområde

Stencilerat yttrande på uppdrag av konsistoriet vid Umeå universitet, Uppsala 1964. Fotokopia.

Nummer: 
50