Den nordsvenska timmerdrivningsterminologin - innovationer och termspridning

Den nordsvenska timmerdrivningsterminologin - innovationer och termspridning. Manuskript (ej färdigställt) till planerad doktorsavhandling av Jerker Öström.

Digitala kopior av original på institutionen för svenska och samhällsvetenskap, lärarutbildningen Karl Arne Nyström, Umeå universitet.

Nummer: 
132
Digital kopia finns: 
Ja