Ekvall, Sven, med dr (1890 - 1973), Biografiska meddelanden 1972 om två associerade medlemmar av Kungliga musikaliska akademien

Biografiska meddelanden 1972 om två associerade medlemmar av Kungliga musikaliska akademien; Naezén, Daniel Erik, läkare (1752 - 1808) och Ek, Johan Gustaf, orgelbyggare (1805 - 1877). Stencilerad kopia.

Nummer: 
12