Ekvall, Sven, med dr (1890 - 1973): Mina minnen av Helmer Osslund

En berättelse om mina hågkomster av sammanträffanden med Helmer Osslund och mina konstförvärv i samband därmed, 1972. Till berättelsen bifogas avskrifter av brev från Helmer Osslund. Xeroxkopia i 2 ex.

Nummer: 
5