Ekvall, Sven, överläkare (1890 - 1973): Sjukdoms- och sjukvårdsförhållanden i Västerbotten...

Sjukdoms- och sjukvårdsförhållanden i Västerbotten med dess lappmarker intill 1800-talets början jämte drag ur landsändans historia (1971). 13 volymer. Fotokopia av maskinskrivet manuskript.

Nummer: 
23