Erik XIV- undersökningen januari 1958 i Västerås domkyrka

Preliminär rapport avgiven av professor C H Hjortsjö, ledare för den medicinsk- antropologiska delen av undersökningen. Stencilerad utskrift av bandinspelning.

Nummer: 
8