Furberg, August, komminister (1893-1987): Minnen

Minnen från verksamheten som missionär i Indien och präst i Sverige, samt familjehistorier från Norrland och Gotland.

Kopia 1990 av original hos sonen, biskop Tore Furberg.

Nummer: 
90