Gadde, Nils Olof Anders Ohlsson, (1834 - 1904): Island 1857

Bref och anteckningar under min Islandsresa 1857. Från originalen ordagrant avskrivna och försedda med avbildningar av originalteckningar och föremål tillika med fotografi av och data om författaren jämte kommentarer m m av Nils Gadde,1965. Maskinskriven kopia.

Nummer: 
4