Gästbok från Strimasunds fjällstuga (Tärna/Hemavan) från starten 1921 ff

Fotokopia av original i Strimasund.

Nummer: 
68