Geometrisk jordebok (Ångermanland, Västerbotten, Norrbotten)

Ångermanland, Västerbotten: Skellefteå socken, delar av Umeå och Lövångers socken, Norrbotten: Kalix, Torneå, Övertorneå,Piteå och Luleå socken. Mikrofilm nr 14. Original i Lantmäteriverkets arkiv i Gävle.

Nummer: 
62