Geometrisk Jordebook öffwer alle skattehemmans ägor i Schellefteå sockn uthi Södre Prosterij och Wästerbothn 1648

Fotografier av original i Lantmäteriverkets arkiv.

Nummer: 
29