Gyllengrip, Gabriel, landshövding (1687 - 1753)

Berättelse om Västerbotten 1736. Resan till Torne lappmark. Mikrofilm/fiche av original i Kungliga biblioteket, handskrift nr M 138.

Nummer: 
55