Handlingar ang läseriet

Protokoll och vittnesmål 1817, 1818, u å Skellefteå. Utdrag av brev Råneå 1826 (Kopior av original i Härnösands landsarkiv)

Nummer: 
85