Handlingar rörande expeditionen till Arkangelsk 1701

Göteborgs och Bohus läns landskanslis arkiv

EXXIV:1 Handlingar rörande expeditionen till Arkangelsk 1701

Digitala kopior av original i landsarkivet i Göteborg

Nummer: 
134
Digital kopia finns: 
Ja