Henrysson, Sten, professor, (1921-1998), Forskningsmaterial angående ffa samer och sameskolor

Utgöres av kopior och renskrifter av arkivalier, böcker, offentligt tryck och cirkulär mm.

Nummer: 
73