Holmström, Eric, (1777 - 1847): Kort berättelse öfver Lappmarkens äldsta inbyggare... 1700 - 1827

Kort berättelse öfver Lappmarkens äldsta inbyggare med tabell över befolkningen, odlingen och därefter stigande hemmanstal i Västerbottens Lappmarksfögderi 1700 - 1827. Avskrift från original i Kungliga biblioteket.

Nummer: 
10
Digital kopia finns: 
Ja