Journal och examensprotokollsbok 1865 - 1880 för Vindelns kommun

Upprättad av Olof Löfgren. Xeroxkopia i 2 ex av original i Vindelns skolkontors arkiv.

Nummer: 
25