Karta över Kyrkobordet nr 1-3, Umeå socken, Västerbottens län

Karta över Kyrkobordet nr 1-3, Umeå socken, Västerbottens län. Geometrisk avmätning 1714 av Peter Häggström. Aktbeteckning Z31-76:2

Digital kopia av original i Lantmäteriet

Nummer: 
139
Digital kopia finns: 
Ja