Karta över Umeå prästbords ägor, 1600-talet

Kopia ur geometriska jordeboken. Rulle.

Nummer: 
63