Kempe, Frans (1847-1924): Brev till Henrik Hesselman m.m.

Kopior av orig. i KVA.

Nummer: 
79