Konceptprotokoll avseende trolldomskommissionen i Ångermanland 1674

1 Sollefteå och Boteå.
2 Härnösand och Säbrå. Fotokopior av original i Uppsala universitetsbibliotek (UUB K 83)

Nummer: 
53