Krafft, David von (1655-1724): Förteckning på mine giorde tienster och resor

"Förteckning på mine giorde tienster och resor."

Kopia av orig. i KB.

Nummer: 
81