Krigsarkivets kart- och ritningssamling

Valda delar ur General- och detaljkartor över Västerbotten, Norrbotten och svenska lappmarken.
Valda delar ur Stadskartor över Umeå, Luleå, Piteå och Sundsvall.
Digitala kopior av original i Krigsarkivet.

Nummer: 
107
Digital kopia finns: 
Ja