Kungl placater mm 1541 - 1649

Med register. Fotokopia av original i Tuna kyrkoarkiv, Bihang 2 Tom.

Nummer: 
43