Kyrkoherden i Piteå landsförsamling Theophilus Ol Gran (1723-1797): Några samlade tekn..

"Några samlade tekn och bevis på Christendomens tillwäxt uti Luleå Lappmark och Jockmocks Församling. Åhr 1773." Filmkopia av original i KB: (Samfundet Pro Fide et Christianismo arkiv 18:3,10).smo arkiv 18:3,10).

Nummer: 
69