Landshövdingens i Västerbottens län skrivelser till Kungl Maj:t 1671

Med innehållsförteckning. Fotokopia av original i Riksarkivet.

Nummer: 
56