Länsräkenskaper, Västerbottens län. Taxeringslängder Skellefteå socken

1830 vol 2 fol 1154 - 1355
1840 vol 2 fol 1480 - 1675
1850 vol 4 fol 1737 - 1840
1860 vol 3 fol 1707 - 1784
1870 vol 8 fol 352 - 921
1880 vol 8 fol 797 - 1064
1890 vol 8 fol 183 - 450. Mikrofilm.
Dessutom finns digitala kopior av mikrofilmerna på två CD-skivor
CD 1: Bild 1-500
CD 2: Bild 501-861

Nummer: 
38
Digital kopia finns: 
Ja