Likpredikan över ärkebiskopen Petrus Kenicius, den 28 februari 1636

Tryckt i Wästerås 1637. Fotokopia.

Nummer: 
46